Femida The Constitutional Court of the Republic of Armenia Herb
[go home] [site map] [contact us] [add to favorites]
[russian version] ռուս [english version] անգ

 

Որոնման համակարգ Google
www concourt.am

 

ՍԴ տեղեկագիր

 

Almanac1996թ. դեկտեմբերի 18-ին, ՀՀ սահմանադրական դատարանի թիվ 55 աշխատակարգային որոշմամբ, ՍԴ տեղեկագրի նախապատրաստման եւ հրատարակման նպատակով ստեղծվեց խմբագրական խորհուրդ:

1997թ. փետրվարի 6-ին, ՀՀ սահմանադրական դատարանի կազմավորման օրվանից ուղիղ մեկ տարի հետո, լույս տեսավ ՀՀ ՍԴ եռամսյա պարբերականի առաջին համարը՝ 4 տպագրական մամուլ ծավալով: 2002 թ-ից տեղեկագիրը հրատարակվում է 6 մամուլով:

ՀՀ ՍԴ-ի գործունեությունը հասարակությանը ներկայացնելուն էր կոչված դատարանի տեղեկագիրը: ՀՀ ՍԴ տեղեկագրի համարներում՝ «Վերլուծական նյութեր», «Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն», «ՀՀ ՍԴ որոշումները», «Միջազգային լրատու», «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն», «Տեղեկատվություն», «ՀՀ սահմանադրական դատարանում», «Նոր գրքեր» եւ այլ խորագրերի ներքո տպագրվել են ՀՀ ՍԴ որոշումներ, գիտավերլուծական, ճանաչողական եւ տեղեկատվական հոդվածներ, նամակներ, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, արտասահմանյան երկրների սահմանադրական արդարադատության մարմինների մի շարք որոշումներ:


1(89) 2018*

2(90) 2018*

3(91) 2018*

 

   

pdf
2.3 Mb

pdf
1.0 Mb

pdf
1.2 Mb

 

   

1(85) 2017*

2(86) 2017*

3(87) 2017*

4(88) 2017*

   

pdf
1.4 Mb

pdf
0.6 Mb

pdf
8.8 Mb

pdf
3 Mb

   

1(79) 2016*

2(80) 2016*

3(81) 2016*

4(82) 2016*

5-6(83-84) 2016*

 

pdf
0.5 Mb

pdf
0.7 Mb

pdf
0.9 Mb

pdf
0.6 Mb

pdf
1.1 Mb

 

1(75) 2015*

2(76) 2015*

3(77) 2015*

4(78) 2015*

   

pdf
1.3 Mb

pdf
1.1 Mb

pdf
1.3 Mb

pdf
1.1 Mb

   

1(71) 2014*

2(72) 2014*

3(73) 2014*

3 2014
Հավելված (ռուսերեն)*

3 2014
Հավելված (անգլերեն)*

4(74) 2014*

pdf
1 Mb

pdf
1.5 Mb

pdf
0.6 Mb

pdf
0.8 Mb

pdf
0.6 Mb

pdf
1.6 Mb

1(67) 2013*

2(68) 2013*

2 2013
Հավելված (ռուսերեն)*

2 2013
Հավելված (անգլերեն)*

3(69) 2013*

4(70) 2013*

pdf
5 Mb

pdf
4.5 Mb

pdf
2.6 Mb

pdf
2.5 Mb

pdf
1.9 Mb

pdf
1.5 Mb

1(63) 2012*

1 2012
Հավելված (ռուսերեն)*

1 2012
Հավելված (անգլերեն)*

2(64) 2012*

3(65) 2012*

4(66) 2012*

pdf
2 Mb

pdf
0.8 Mb

pdf
2.5 Mb

pdf
1.5 Mb

pdf
0.8 Mb

pdf
6.7 Mb

1(58) 2011*

2(59) 2011* 3(60) 2011* 4(61) 2011*

5(62) 2011*

 

pdf
9.5 Mb

pdf
1.8 Mb

pdf
2.1 Mb

pdf
0.8 Mb

pdf
1.5 Mb

 

1(54) 2010*

2(55) 2010*

3(56) 2010*

4(57) 2010*

   
pdf
510 Kb

pdf
1500 Kb

pdf
730 Kb

pdf
480 Kb

   

1(50) 2009*

2(51) 2009*

3(52) 2009*

4(53) 2009*

   

pdf
660 Kb

pdf
580 Kb

pdf
590 Kb

pdf
575 Kb

   

1(46) 2008*

2(47) 2008*

3(48) 2008*

4(49) 2008*

   

pdf
632 Kb

pdf
585 Kb

pdf
735 Kb

pdf
670 Kb

   

1(42) 2007*

2(43) 2007 

3(44) 2007 

4(45) 2007*

   

pdf
780 Kb

pdf
90 Kb

pdf
100 Kb

pdf
720 Kb

   

Ուշադրություն՝ աստղանիշով (*) նշված են տեղելագրի այն համարները, որոնց էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է ամբողջությամբ:

Հիմնադիր՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան
Խմբագրական խորհուրդ՝ Հ. Թովմասյան, Ա. Գյուլումյան, Ֆ. Թոխյան, Ա. Թունյան, Ա. Խաչատրյան, Հ. Նազարյան, Ա. Պետրոսյան
Խմբագրության հասցեն՝ 0019, Երեւան, Բաղրամյան 10
phone (+374 11) 588181 (1-89)
phone armlaw@concourt.am
http://www.concourt.am/armenian/manual

ՀՀ ՍԴ տեղեկագիրը ՀՀ կառավարությանն առընթեր բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի որոշմամբ ընդգրկված է ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի պարբերականների ցանկում:


[to the top]Էջի սկիզբ

[ՀՀ ՍԴ] [ՀՀ Սահմանադրություն] [ՀՀ օրենքը ՍԴ-ի մասին] [ՍԴ աշխատակարգ] [ՍԴ որոշումներ] [ՍԴ նիստերի ժամանակացույց] [ՍԴ կառուցվածքը] [Միջազգային կապեր] [Միջոցառումներ] [Գրադարան] [Իրավական ռեսուրսներ] [Միջազգային ալմանախ] [ՍԴ տեղեկագիր] [Սահմանադրական արդարադատություն] [Տարեկան հաղորդումներ] [Ազգային զեկույցներ] [ՍԴ նախագահի ելույթներ] [Նորություններ] [Վիրտուալ պատկերասրահ]