Beta version    
  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
2018/2019 թվականների նիստերի
     
 
 
                                                                   
  Նիստի օրը Ժամը                         Օրակարգը           Ընթացակարգ        
  23.10.2018 10:00   ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  23.10.2018 10:00   «2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված՝ Հեղինակային և հարակից իրավունքների՝ կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը Գրավոր    
  23.10.2018 10:00   «2018 թվականի փետրվարի 2-ին ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը Գրավոր    
  23.10.2018 10:00   2018 թվականի մայիսի 14-ին Սոչիում ստորագրված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը Գրավոր    
  30.10.2018 10:00   Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ հողային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 5-րդ կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  06.11.2018 10:00   Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա՝ «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի  1-ին, 3-րդ և 8-րդ մասերի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի՝ Սահմանադրական դատարանի դատավոր չընտրվելու հետևանքներին վերաբերող կանոնակարգումների բացակայության մասով, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  06.11.2018 10:00   «2014 թվականի հուլիսի 7-ին ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջև արձակուրդի և աշխատանքի ծրագրի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը Գրավոր    
  13.11.2018 10:00   Լևոն Զաքոյանի դիմումի հիման վրա` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  13.11.2018 10:00   ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի, 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող վարչական ակտերի մասով, և «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ  գործը Գրավոր    
  13.11.2018 10:00   Մարիամ Ոսկանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  27.11.2018 10:00   ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ հարկային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 11-րդ կետի «ա» և 123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 1373-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ով սահմանված կարգի 3-րդ կետի 2-րդ և 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետերի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  04.12.2018 10:00   «ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը Գրավոր    
  05.02.2019 10:00   «ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 98-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշման հավելվածի 231-րդ կետի 1-ին պարբերության 2-րդ նախադասության՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը Գրավոր    
              2018              
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
2019
Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 1 29 30
31
Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
13 15 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
20 22 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 1 29 30 31 26 27 28 29 30 31
30
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29
30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 30 31