Beta version    
  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
 2018 թվականի նիստերի
2018    
 
 
                                                                   
  Նիստի օրը Ժամը                         Օրակարգը            Ընթացակարգ        
  12.06.2018 10:00   Արմինե Աթոյանի, Հայկ Նազինյանի և Արկադի Վարդանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  12.06.2018 10:00   ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  19.06.2018 10:00   ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝  «այն դեպքում, երբ վերաքննիչ բողոքը չի համապատասխանում սույն հոդվածի պահանջներին, ..., վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ այն թողնվում է առանց քննության» ձևակերպման՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  26.06.2018 10:00    ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրությանը  համապատասխանության   հարցը  որոշելու վերաբերյալ  գործը  Գրավոր    
  10.07.2018 10:00   Կարեն Ավագյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենդգրքի  60-րդ հոդվածի 1-ին  մասի և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետի 6-րդ պարբերության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  10.07.2018 10:00    ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 16-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը  համապատասխանության   հարցը  որոշելու վերաբերյալ  գործը Գրավոր    
  11.09.2018 10:00   Կարինե Հարությունյանի դիմումի հիման վրա` Քաղաքացիական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի, 344-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ Հայաստանի  Հանրապետության   Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  11.09.2018 10:00   Հայկ Մաշուրյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
  18.09.2018 10:00   Ռոմիկ Դանիալի դիմումի հիման վրա` Քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի «Տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին, նրանց ներկայացուցիչներին դատավճռի պատճենն այդ նույն ժամկետում հանձնվում է նրանց միջնորդությամբ» դրույթի` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը Գրավոր    
           
                                                                     
Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 1 30
Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 1 30 31 27 28 29 30 31
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31