Femida The Constitutional Court of the Republic of Armenia Herb
[go home] [site map] [contact us] [add to favorites]
[russian version] ռուս [english version] անգ

 

Որոնման համակարգ Google
www concourt.am

 

Սահմանադրական արդարադատություն

 

 

«Սահմանադրական արդարադատություն»
Նոր ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների խորհրդաժողովի բանբեր

"Конституционное Правосудие"
Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии

Решение Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии
Учредительная конференция 24 октября 1997 года

Constitutional Right
1998-2017

 

1998

1999

2000

2001

2002

1(1) 1998*
2(2) 1998*

1(3) 1999
2(4) 1999
3(5) 1999
4(6) 1999

1(7) 2000
2(8) 2000
3(9) 2000
4(10) 2000*

1(11) 2001*
2(12) 2001*
3(13) 2001*
4(14) 2001-1(15) 2002*

2(16) 2002*
3(17) 2002*
4(18) 2002-1(19) 2003*

2003

2004

2005

2006

2007

2(20) 2003*
3(21) 2003*
4(22) 2003*

1(23) 2004*
2(24) 2004*
3(25) 2004*
4(26) 2004*

1(27) 2005*
2(28) 2005*
3(29) 2005*
4(30) 2005*

1(31) 2006*
2(32) 2006*
3(33) 2006*
4(34) 2006*

1(35) 2007*
2(36) 2007*
3(37) 2007*
4(38) 2007*

2008

2009

2010

2011

2012

1(39) 2008*
2(40) - 3(41) 2008*
4(42) 2008*

1(43) 2009*
2(44) 2009*
3(45) 2009*
4(46) 2009*

1(47) 2010*
2(48) 2010*
3(49) 2010*
4(50) 2010*

1(51) 2011*
2(52) 2011*
3(53) 2011*
4(54) 2011*

1(55) 2012*
2(56) 2012*
3(57) 2012*
4(58) 2012*

2013

2014

2015

2016

2017

1(59) 2013*
2(60) 2013*
3(61) 2013*
4(62) 2013*

1(63) 2014*
2(64) 2014*
3(65) 2014*
4(66) 2014*

1(67) 2015*
2(68) 2015*
3(69) 2015*
4(70) 2015*

1(71) 2016*
2(72) 2016*
3(73) 2016*
4(74) 2016*

1(75) 2017*
2(76) 2017*
3(77) 2017*

Հավելված

Բագլայ Մ. Վ., 1999
Աբդուլոյեվ Ֆ. Ա., 1999
Ժիլիս Յ., 1999
Հովսեփյան Ժ. Ի., 2000
Վասիլեվիչ Գ. Ա., 2003*
Կուրիս Է., 2004*

Ուշադրություն՝ աստղանիշով (*) նշված են բանբերի այն համարները, որոնց էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է ամբողջությամբ:

 

Статьи вестника "Конституционное правосудие" публикуются в авторской редакции
Вестник включен в список принятых Высшей аттестационной комиссией журналов для публикации
©1998-2017, Конференция органов конституционного контроля стран новой демократии,
Издатель: Центр конституционного права Республики Армения

Адрес редакции: 0019, Ереван, пр. Баграмяна 10
phone (+374 10) 529991, (+374 11) 588181, добавочный номер 189
fax (+374 10) 529991
phone armlaw@concourt.am
http://www.concourt.am/armenian/con_right/


[to the top]Էջի սկիզբ

[ՀՀ ՍԴ] [ՀՀ Սահմանադրություն] [ՀՀ օրենքը ՍԴ-ի մասին] [ՍԴ աշխատակարգ] [ՍԴ որոշումներ] [ՍԴ նիստերի ժամանակացույց] [ՍԴ կառուցվածքը] [Միջազգային կապեր] [Միջոցառումներ] [Գրադարան] [Իրավական ռեսուրսներ] [Միջազգային ալմանախ] [ՍԴ տեղեկագիր] [Սահմանադրական արդարադատություն] [Տարեկան հաղորդումներ] [Ազգային զեկույցներ] [ՍԴ նախագահի ելույթներ] [Նորություններ] [Վիրտուալ պատկերասրահ]