Top.Mail.Ru
Помощник Председателя Конституционного Суда РА
Давид Акопян
ОБРАЗОВАНИЕ

2004 թվականին ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատը

2008 թվականին ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան (գերազանցության դիպլոմ)

2017 թվականին ավարտել է ՀՀ արդարադատության ակադեմիան

2023 թվականին ավարտել է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան

2013 թվականից հայցորդ (Իրավագիտություն ԺԲ 00․02 )

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ