Top.Mail.Ru
ՀՀ սահմանադրական դատարանի կարիքների համար կազմակերպվելիք գնման ընթացակարգերն իրականացվում են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի,   ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: 

Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: