Top.Mail.Ru

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում մինչև 2023 թվականի ապրիլի 7-ը բյուջետային հայտերի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու ցանկության դեպքում կարող եք դիմել Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին (էլ.փոստ՝ g.hunanyan@concourt.am, հեռ. +37411 588 120)