ՍԴ դատական կազմերի որոշումներ

2014թ.
ՍԴԱՈ 1-2
24 հունվարի 2014թ.
ՍԴԴԿՈ - 1

ՄԱԳԴԱ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

14 հունվարի 2014թ.
ՍԴԴԿՈ - 2

ՄԻՔԱՅԵԼ ԵՎ ԱՆԱՀԻՏ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

ընդլայնված որոնում