Top.Mail.Ru
ԴԻՏԵԼ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆ ԸՍՏ ՏԱՐԵԹՎԻ

4-7 հոկտեմբերի, 2000թ., Երևան

Երեվանյան V միջազգային խորհրդաժողով

Թեմաներ՝  

«ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»,

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ, ԿԱՈՒՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐ)»: