Top.Mail.Ru
ԴԻՏԵԼ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆ ԸՍՏ ՏԱՐԵԹՎԻ

3-5 հոկտեմբերի, 2008թ., Երևան

Երեվանյան XIII միջազգային խորհրդաժողով

Թեման` «ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ»:

 

Համաժողովի նյութերը

  • Մասնակիցների ցուցակ (անգլերեն)
  • Ծրագիր (հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն)