Top.Mail.Ru
23 ապրիլի 2024թ.

«ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 4(112) 2023 ՀԱՄԱՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Տեղեկացնում ենք, որ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»  պարբերականի 4(112) 2023 համարի էլեկտրոնային տարբերակը արդեն հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://concourt.am/pdf/uploads/6629fcb878e0a_texekagir4.pdf

Նորություններ