Top.Mail.Ru

Հրատարակիչ՝ ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն 

Խմբագրության հասցե՝ 0019, Երևան, Բաղրամյան 10
(+374 11) 588181 (1-89)
armlaw@concourt.am

Տրված է հրատարակման է Նոր ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների խորհրդաժողովի կողմից